Komunikat z dnia 06.05.2020r. godzina 15:00

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. informuje, że wystąpiło pogorszenie stanu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w miejscowości Opolno Zdrój przy ulicach:

– Kościelna,
– Prez. G. Narutowicza,
– Sportowa,
– Rybarzowicka,
– Sikorskiego,
– Polna,
– Krakowska,
– Łąkowa,
– Kasztanowa.

Z przeprowadzonych badań próbek wody wynika, że wystąpiło w niektórych punktach poboru wody niewielkie przekroczenie parametrów w zakresie mętności, manganu i barwy.  Takie przekroczenie mogło być związane m.in. z niekontrolowanym poborem wody z hydrantu przeciwpożarowego.

Trwają intensywne procesy  płukania sieci wodociągowej co może spowodować krótkotrwałe przerwy w dostawie wody i jej zmętnienie.

Woda na w/w terenie jest stale badana i będziemy na bieżąco informować o jej jakości.

Do czasu przywrócenia właściwej jakości wody zalecamy przegotować wodę do picia oraz przygotowywania potraw.

Za wszelkie utrudnienia
w dostawie wody
Zarząd BWiO S.A. przeprasza