KOMUNIKAT z dn. 04.05.2021 r.

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. informuje, że w dniu 04.05.2021 r. w godzinach wieczornych na Stacji Uzdatniania Wody Zatonie wystąpiła awaria zasilania energetycznego. Skutkiem awarii były chwilowe zakłócenia pracy stacji.

W związku z powyższym w dniach 04-05.05.2021 r., może wystąpić pogorszenie parametrów jakościowych wody dostarczanej do mieszkańców miasta Bogatynia.

Za wszelkie utrudnienia
w dostawie wody
Zarząd BWiO S.A. przeprasza