Komunikat o planowanych działaniach kontrolnych w miejscowości Sieniawka z dniem 01.06.2020r.