Komunikat dot. pogorszenia jakości wody na końcówkach sieci wodociągowej w Bogatyni w ulicach: Kazimierza Wielkiego, Jana III Sobieskiego, Kazimierza Jagiellończyka, Wspólnej.

KOMUNIKAT

       Informujemy, że w związku z otrzymywanymi zgłoszeniami w zakresie pogorszenia jakości wody na końcówkach sieci wodociągowej w Bogatyni w ulicach:
– Kazimierza Wielkiego
– Jana III Sobieskiego
– Kazimierza Jagiellończyka
– Wspólnej
nasze służby techniczne niezwłocznie podjęły działania związane z płukaniem sieci i przyłączy wodociągowych.
       W czasie tych zabiegów mogą nastąpić chwilowe zmiany właściwości fizyko-chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia
w dostawie wody
Zarząd BWiO S.A. przeprasza