Prace związane z płukaniem magistrali wodociągowej w dniach 24 – 28 kwietnia 2023 r.

KOMUNIKAT

Prace związane z płukaniem magistrali wodociągowej w dniach 24 – 28 kwietnia 2023 r.

W dniach 24 – 28 kwietnia Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia będą prowadzić prace polegające na płukaniu magistrali wodociągowej.

W czasie płukania sieci wodociągowej mogą nastąpić zmiany właściwości fizyko-chemiczne wody odbiorców przy al. Solidarności:

– GPO,

– GSPOŚ,

– DAMAR.

Za wszelkie utrudnienia
w dostawie wody
Zarząd BWiO S.A. przeprasza