Komunikat

Informujemy, że w dniu 20.12.2019r w godzinach porannych funkcjonariusze Straży Miejskiej ujawnili w rejonie ujęcia nr 1 w Bogatyni przy ul. Pocztowej porzucone zbiorniki z tworzywa sztucznego, w których znajdowały się resztki substancji ropopochodnych. O zaistniałej sytuacji służby niezwłocznie poinformowały naszą spółkę w celu podjęcia działań interwencyjnych. W pierwszej kolejności w ramach podjętych działań, spółka wyłączyła z eksploatacji całe ujęcie w celu zminimalizowania ewentualnych zagrożeń. W związku z tym, że zasilanie w wodę m. Bogatynia odbywa się za pomocą wielu ujęć, podjęte działania nie mają wpływu na dostawę wody.

W ramach podjętych działań spółka poinformowała m.in. :

– Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Zgorzelcu,

– Policję w Bogatyni,

– Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego ,

– Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia,

– Państwową Straż Pożarną w Zgorzelcu,

– Dyrektora Zarządu Zlewni w Zgorzelcu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

– Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze.

                Po przybyciu na miejsce jednostek straży pożarnej ustalono, że na drodze dojazdowej do terenów leśnych i pól uprawnych w rejonie ujęcia nr 1, znajduje się niewielka plama o łącznej powierzchni ok 0.5m2 oraz cztery zbiorniki o poj. ok 2m3 każdy. Dokonano odkrywek miejscowych w celu ustalenia stopnia zagrożenia, a następnie właściwie zabezpieczono i zneutralizowano powierzchnię rozlewu substancji.

Pracownicy spółki przeprowadzili kontrolę wszystkich włazów na studniach ujęcia i nie stwierdzono ingerencji osób trzecich oraz innych miejsc, w których mogłaby znajdować się powyższa substancja. Obecnie, ujęcie pozostanie wyłączone z eksploatacji do czasu zakończenia procedur przez odpowiednie instytucje pozwalające na jego ponowne uruchomienie.

Zdarzenie nie ma wpływu na stan i jakość wody, która jest dostarczana odbiorcom usług.