Kanalizacja to nie szczurza restauracja

Kanalizacja to nie szczurza restauracja

                   System kanalizacyjny, z którego na co dzień korzystamy, ma swój początek w naszym mieszkaniu. Wszystkie odpływy z toalet, zlewozmywaków czy wanien poprzez wewnętrzną instalację w budynku trafiają najpierw do przyłącza kanalizacyjnego, następnie do sieci, a w konsekwencji na oczyszczalnię ścieków. Droga,  jaką muszą pokonać ścieki jest niełatwa. Należy pamiętać, że  przyłącze kanalizacyjne, którym odprowadzane są nieczystości z naszej nieruchomości, ma ok. 15-20 cm średnicy. Dlatego tak istotne jest, by zwracać uwagę na to, co za naszą przyczyną trafia do kanalizacji.

                   Sieć  kanalizacyjna tworzy system, którego prawidłowe funkcjonowanie często zależy od nas- mieszkańców. Sieć kanalizacyjna na obszarze gminy Bogatynia ma długość ok. 69 km. W przypadku wyrzucania do niej nieodpowiednich przedmiotów narażamy siebie i innych użytkowników kanalizacji na zatory i niedrożności. Pracownicy naszej spółki niejednokrotnie znajdują w kanalizacji materiały budowlane, torebki foliowe i artykuły higieniczne. Ponadto zatory tworzą się w efekcie tężenia  wylewanych do kanalizacji zużytych olejów. Pamiętajmy, że tłuszcz nie rozpuści się w wodzie.  Natomiast osadzając się na ściankach rur, zmniejszy ich średnicę, co uniemożliwi prawidłowy przepływ ścieków. Wielu naszych klientów traktuje odpływy kanalizacyjne jak kosz na śmieci i wrzuca tam najróżniejsze rzeczy, które mogą nie tylko tworzyć zatory, ale również stanowią zagrożenie dla pożytecznych mikroorganizmów, które oczyszczają ścieki w oczyszczalni.

                    Resztki jedzenia oraz artykuły higieniczne i śmieci, zamiast trafić do kosza, lądują w toalecie. Odpady zalegają w sieci kanalizacyjnej, stanowiąc pożywienie dla szczurów. Im więcej człowiek wyrzuci pożywienia do toalety, tym chętniej gryzonie będą koczować przy ujściu sieci kanalizacyjnej lub bezpośrednio w kanalizacji, w oczekiwaniu na pokarm. Dzięki tak dobrym warunkom do życia, szczury szybko się rozmnażają i powiększają swoje kolonie. Degradacja sieci kanalizacyjnej wskutek podgryzania przez szczury łączeń rur to zjawisko, z którym boryka się wiele zakładów komunalnych i wodociągowych. Nieodpowiedzialne zachowania mieszkańców są bardzo odczuwalne i wiążą się z takimi konsekwencjami, jak nieszczelność sieci i skażenie gleby, co w rezultacie kończy się kosztownymi i wymagającymi technicznie naprawami. Skutki niewłaściwych nawyków odczuwają wszyscy mieszkańcy, niezależnie od tego, czy mieszkają w budynkach wielorodzinnych, czy w budynku jednorodzinnym. Szczury podgryzając rury, niszczą sieć kanalizacyjną, co w konsekwencji prowadzi do zapadania się dróg i chodników.

Często się zdarza, że szczury wychodzą z muszli klozetowej (nawet na wyższych piętrach w budynkach wielokondygnacyjnych). I nie jest to niestety mit. Rury są tak zbudowane, że w pewnym fragmencie w środku jest w nich powietrze. I szczury to wykorzystują.

Szczury w rurze kanalizacyjnej

„http://www.gangszczurzakow.pl/szczur-w-rurze/ „

Szczury to ogromne zagrożenie dla człowieka i zwierząt domowych, gdyż przenoszone przez gryzonie bakterie i wirusy, przenoszą takie choroby jak wścieklizna, choroba Weila, gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym, histoplazmoza, szczurza gorączka, dżuma, tyfus plamisty oraz pasożyty jak tasiemiec i pchły.

               Prawdziwą zmorą kanalizacji stały się ostatnio chusteczki nawilżane. Nagminnie wrzucane do toalet, zatykają rury, powodują awarie pomp, uszkadzają nowoczesne urządzenia na oczyszczalni.

Oczyszczanie instalacji, udrażnianie , naprawa awarii, oraz utylizacja śmieci, które powinny się znaleźć w koszu, to dodatkowe koszty, które wpływają na wysokość opłat.

Zwróć uwagę na to, co trafia do toalety lub zlewu w Twoim domu. Promuj dobre nawyki wśród znajomych i sąsiadów. To proste. Nie zapychaj, pomyśl!

W toalecie spuszczaj tylko papier toaletowy.

Nie traktuj sedesu jak kosza na śmieci.

Przypominamy listę przedmiotów, których nie wolno wrzucać do toalety:

  1. Gruz, piasek, cement, kamienie, inne materiały budowlane
  2. Włosy– zbijają się w kłębki, otaczają inne przedmioty tworząc zatory
  3. Nici dentystyczne, patyczki higieniczne– podobnie jak włosy, tworząc kłębki mogą spowodować zator; patyczki blokują rury, uszkadzają pompy
  4. Nawilżane chusteczki (dla niemowląt do demakijażu, odświeżające)- materiał nierozpuszczalny w wodzie, który pod jej wpływem zwiększa objętość; ”łapią” wszystko, co dostaje się do kanalizacji tworząc ogromne zatory
  5. Papierowe ręczniki i gazety oraz chusteczki higieniczne– tworzą zbitą masę zatykającą rury
  6. Leki– mogą negatywnie wpływać na mikroorganizmy oczyszczające ścieki na oczyszczalni; zanieczyszczają wody gruntowe
  7. Plastry, bandaże, płatki kosmetyczne, strzykawki, igły– włókna ze środków opatrunkowych zatykają kanalizację; igły dostają się do kanałów i stanowią zagrożenie dla pracowników oraz mogą uszkodzić pompy
  8. Odpadki kuchenne, obierki, resztki pokarmów– doskonała pożywka dla szczurów; powinny się znaleźć w pojemnikach na bioodpady
  9. Tłuszcze i olej– pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach tworząc  „góry” tłuszczowe, zmniejszają średnicę utrudniając odpływ ścieków, łączą się z innymi śmieciami w efekcie czego, powstaje nierozpuszczalna, trudna do usunięcia bryła
  10. Prezerwatywy, torebki foliowe, rękawiczki gumowe i jednorazowe– powodują zatory, blokują rury; wyrzucamy do kosza na śmieci

Kilka zdjęć wykonanych przez pracowników Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A.

Okazało się, że przyczyną zapchanej kanalizacji w Opolnie Zdroju był…. ręcznik? ścierka do podłogi? Trudno teraz stwierdzić czym była tkanina wcześniej. Na pewno nie powinno się to znaleźć w kanalizacji.

                 Zapchana pompa na przepompowni chusteczkami nawilżanymi. Odpady wrzucane do kanalizacji bardzo często prowadzą do uszkodzenia pomp w obiektach przepompowni ścieków, wrzucane chusteczki lub szmaty wplątane w pompę przepompowni sprawiają, że ulega ona uszkodzeniu, a działanie przepompowni zostaje wstrzymane.

            Usuniecie awarii związane jest z dużymi kosztami wymiany pomp bądź jej naprawy.

Efekt zapchanej kanalizacji: wyciek fekaliów w piwnicy domu wielorodzinnego!!!

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Art. 9 pkt 2: zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, a także drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, odpadów płynnych niemieszających się z wodą, sztucznych, żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych, substancji palnych i wybuchowych substancji żrących i toksycznych,  gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek.

 Zgodnie z w/w ustawą – kto nie stosuje się do powyższych zakazów podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny do 10 000 zł.


Opracowanie:

Anna Pawłowska w współpracy z działem RK (Agnieszka Grzyb, Robert Klima)

Źródła:
Wodociągi Polskie- kwartalnik
Gazeta Pomorska- magazyn
sozosfera. pl- informacja MPWiK we Wrocławiu
źródła własne

zdjęcia:
źródła własne oraz artykuł http://www.gangszczurzakow.pl/szczur-w-rurze/ wydany przez Sosnowieckie Wodociągi S.A. w ramach akcji „Gang Szczurzaków”