Dopłaty do taryf na rok 2024

Mając na uwadze ochronę interesów mieszkańców naszej gminy Rada Miejska podjęła 28 grudnia 2023 r. uchwałę o dopłatach do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych na terenie miasta i gminy Bogatynia. Dopłaty obowiązują od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Wysokość dopłat: 1,65 zł netto + VAT do 1 m3 dostarczonej wody;

4,15 zł netto + VAT do 1 m3 odprowadzonych ścieków.

Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo- kanalizacyjnemu.

Uchwała oraz Zestawienie cen z uwzględnieniem dopłat znajdują się w zakładce: Dla Klienta -> Taryfa.