Dopłaty do cen wody i ścieków dla mieszkańców od dnia 1 stycznia 2021 roku

Informujemy naszych Odbiorców Usług, że w dniu 30 grudnia 2020 r. Rada Miejska w Bogatyni Uchwałą nr L/327/20 w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla I grupy taryfowej stanowiącej gospodarstwa domowe na terenie miasta i gminy Bogatynia udzieliła gospodarstwom domowym dopłaty do cen wody i odprowadzania ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. ceny dla grupy taryfowej gospodarstwa domowe po uwzględnieniu dopłat kształtować się będą następująco.