Bogatyńska woda potrzebna Czechom

Dnia 1 października 2019r. odbyły się polsko-czeskie rozmowy na temat alternatywnych możliwości zaopatrzenia w wodę przygranicznych miejscowości na terenie Czech.

Szczegóły: http://bogatynia.pl/content/view/full/74746