Zapytanie ofertowe Wykonanie przewiertów sterowanych w ramach zadania pn.:”Przebudowa rozdzielczych i przesyłowych sieci wodociągowych na odcinku Betrans- II Brama KWB oraz Straży Pożarnej KWB Turów po trasie istniejącej sieci” – ETAP II.

Wykonanie przewiertów sterowanych w ramach zadania pn.:”Przebudowa rozdzielczych i przesyłowych sieci wodociągowych na odcinku Betrans- II Brama KWB oraz Straży Pożarnej KWB Turów po trasie istniejącej sieci”- ETAP II

Załączniki:
– ogłoszenie
– SWZ wraz z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert