Zapytanie ofertowe Wykonanie przewiertów sterowanych w ramach zadania pn.:”Przebudowa rozdzielczych i przesyłowych sieci wodociągowych na odcinku Betrans- II Brama KWB oraz Straży Pożarnej KWB Turów po trasie istniejącej sieci” – ETAP II.

Wykonanie przewiertów sterowanych w ramach zadania pn.:”Przebudowa rozdzielczych i przesyłowych sieci wodociągowych na odcinku Betrans- II Brama KWB oraz Straży Pożarnej KWB Turów po trasie istniejącej sieci”- ETAP II

Załączniki:
– ogłoszenie
– SWZ wraz z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Postępowanie wygrało:

PHU „MATERNA”
Mieczysław Materna
ul.Spacerowa 22/1
59-400 Jawor

Wartość netto : 28 000 ,00 złotych