Zapytanie ofertowe pn.: „Przeprowadzenie rocznych przeglądów okresowych obiektów budowlanych, których zarządcą jest BWiO S.A. w Bogatyni”.

Zapytania ofertowe: 

„Przeprowadzenie rocznych przeglądów okresowych”.

Załączniki:

– ogłoszenie
– SIWZ wraz z załącznikami
– wykaz firm

Odpowiedzi na pytania nr 1
Odpowiedzi na pytania nr 2

Informacja z otwarcia ofert

W prowadzonym postępowaniu nie została złożona żadna oferta. W związku z powyższym zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na podstawie §17 ust.1 pkt.1 postępowanie zostało unieważnione.