Zapytanie ofertowe  pn: „Przeprowadzenia rocznych i pięcioletnich przeglądów dla BWiO S.A.”.

Zapytanie ofertowe  pn: „Przeprowadzenia rocznych i pięcioletnich przeglądów okresowych obiektów budowlanych, których zarządcą jest BWiO S.A.w Bogatyni”.

Załączniki:

– ogłoszenie
– SIWZ wraz z załącznikami
– załącznik Excel do oferty
– wykaz firm do których zostały wysłane zaproszenia

Informacja z otwarcia ofert

Postępowanie wygrała firma:

POI Przedsiębiorstwo Obsługi
Inwestycji Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 119
73 – 110 Stargard

Cena oferty netto: 20.632,76 złotych