Zapytanie ofertowe pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy rozdzielczej i przesyłowej sieci wodociągowej na odcinku SUW Zatonie – ul. Transportowa w Bogatyni”.

Zapytanie ofertowe:

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy rozdzielczej i przesyłowej sieci wodociągowej na odcinku SUW Zatonie – ul. Transportowa w Bogatyni”.

Załączniki:

– ogłoszenie
– SWZ wraz z załącznikami
– wykaz firm do których zostały wysłane zapytania ofertowe

Informacja z otwarcia ofert

Informujemy, że  w oparciu o wewnętrzny Regulamin Udzielania Zamówień §17 ust 1 pkt.3 postępowanie zostało unieważnione.