Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla BWiO S.A.”

Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A.”

Załączniki:
– ogłoszenie
– SWZ wraz z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Postępowanie wygrała:
F.H.U.”HOSNET”
Daniel Firlet
ul.  Dworcowa 10
59-920 Bogatynia

Wartość netto zamówienia: 27 169,91 złotych