Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla BWiO S.A.”

Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A.”

Załączniki:
– ogłoszenie
– SWZ wraz z załącznikami