Zapytanie ofertowe na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Armii Krajowej w Bogatyni.”

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Armii Krajowej w Bogatyni.”
Załączniki:
– ogłoszenie
– SWZ wraz z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Postępowanie wygrało:

P.P.H.U. Eko – Karat
ul. Wolności 107
58 – 500 Jelenia Góra

Wartość oferty netto: 6 500,00 złotych