Zapytanie ofertowe „Inwentaryzacja systemów sterowania opartych o sterowniki PLC Siemens na obiektach BWiO S.A.” część 2

„Inwentaryzacja systemów sterowania opartych o sterowniki PLC Siemens na obiektach BWiO S.A.”- część 2

Załączniki:
– ogłoszenie
– SWZ wraz z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Na podstawie §17 ust.1 pkt.3 Regulaminu Udzielania Zamówień przez Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A. w Bogatyni, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informujemy,  że postępowanie zostało unieważnione.