Przetarg nieograniczony na zakup paliwa do pojazdów oraz sprzętu będących w użytkowaniu Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A.

Zakup paliwa do pojazdów oraz sprzętu będących w użytkowaniu Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A.

– Ogłoszenie

SWZ wraz z załącznikami

– Otrzymane pytania i udzielone odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Postępowanie wygrało:

ORLEN Spółka Akcyjna
Chemików 7
09-411 Płock

Wartość netto : 455 317,07 złotych

Upust na benzynę bezołowiową Pb 95 oraz olej napędowy ON – za każdy litr w wysokości : 0,10 zł

Łpkt = Cn = 39,90 +60 = 99,9

 

Linki do pobrania: