SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) – wykonanie przewiertów sterowanych w ramach zadania pn.: „Dokumentacja kosztorysowa oraz budowa sieci wod- kan w ul. Głównej w rejonie zbiornika nr 6 w Bogatyni”.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) – wykonanie przewiertów sterowanych w ramach zadania pn.: „Dokumentacja kosztorysowa oraz budowa sieci wod- kan w ul. Głównej w rejonie zbiornika nr 6 w Bogatyni”.
– ogłoszenie
– SWZ z załącznikami

– pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Na podstawie  § 17, ust.1 pkt.3 Regulaminu Zamówień przez Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnie S.A. w Bogatyni informujemy, że postępowanie zostało unieważnione.