Przetarg nieograniczony pn.: „Zakup i dostawa odzieży ochronnej i roboczej, ręczników, rękawic ochronnych i obuwia dla BWiO S.A.”

Przetarg nieograniczony pn.: „Zakup i dostawa odzieży ochronnej i roboczej, ręczników, rękawic ochronnych i obuwia dla Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A.”

Załączniki:

ogłoszenie

SWZ wraz z załącznikami

– odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

 

Informujemy,  że postępowanie o udzielenie zamówienia pn: „Zakup i dostawa odzieży ochronnej i roboczej, ręczników, rękawic ochronnych i obuwia dla Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A.”  wygrała firma:

Impel Delivery S. A.
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław

Cena oferty netto: 62.629,60 złotych