Przetarg nieograniczony pn: „Zakup i dostawa materiałów w m. Sieniawka – Porajów”.

Przetarg nieograniczony pn. Zakup i dostawa materiałów na realizację zadania pn. „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz budowa łącznika sieci wodociągowej w m. Sieniawka – Porajów”.

Załączniki:

– Ogłoszenie
– SIWZ
– Formularz ofertowy
– Oświadczenie
– Załącznik nr 3 wykaz materiałów
– Klauzula RODO

Informacja z otwarcia ofert