Przetarg nieograniczony pn.: Zakup i dostawa materiałów instalacyjnych i armatury na potrzeby Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A.

Przetarg nieograniczony pn.:  Zakup i dostawa materiałów instalacyjnych i armatury na potrzeby Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A.
Załączniki:
– ogłoszenie
– SWZ wraz z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Postępowanie wygrało:

AWK Kozioł Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Jabłoniowa 5
55-080 Smolec

Wartość netto zamówienia: 362 297,44 złotych
Ilość przyznanych punktów: 1395 pkt