Przetarg nieograniczony pn.: „Zakup i dostawa materiałów biurowych dla BWiO S.A.”

Przetarg nieograniczony pn.: „Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A.”

Załączniki:

– ogłoszenie

– SWZ wraz z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

 

 Informujemy,  że postępowanie o udzielenie zamówienia pn: „Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A.”  wygrała firma:

 

P.H.U. „PAWEX”
Hurt-Detal, Import-Export

ul. Armii Krajowej 13
59 – 920 Bogatynia

Cena oferty netto: 17.743,05 złotych