Przetarg nieograniczony pn: „Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A.”

Przetarg nieograniczony pn: „Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A.”

Załączniki:
– ogłoszenie
– SIWZ wraz z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Postępowanie na: „Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A.”
wygrała firma:

PAWEX
ul. Armii Krajowej 13, 59-920 Bogatynia
Wartość oferty netto: 24.419,27 zł