Przetarg nieograniczony pn.”Wykonanie przewiertów sterowanych w m. Sieniawka – Porajów”

Przetarg nieograniczony pn. Wykonanie przewiertów sterowanych w ramach zadania pn.: „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz budowa łącznika sieci wodociągowej w m. Sieniawka – Porajów”

Załączniki:
– Ogłoszenie
– SIWZ
– Formularz ofertowy
– Projekt umowy
– Oświadczenie
– Klauzula RODO

Informacja z otwarcia ofert

Postępowanie wygrała firma:
P.H.U.”BAUMAR”
Mariusz Semeńczuk
ul. Budowlanych 11
68 – 320 Jasień
cena oferty netto: 44.436,00 złotych