Przetarg nieograniczony pn.”Wykonanie przewiertów sterowanych w m. Sieniawka – Porajów”

Przetarg nieograniczony pn. Wykonanie przewiertów sterowanych w ramach zadania pn.: “Dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz budowa łącznika sieci wodociągowej w m. Sieniawka – Porajów”

Załączniki:
– Ogłoszenie
– SIWZ
– Formularz ofertowy
– Projekt umowy
– Oświadczenie
– Klauzula RODO