Przetarg nieograniczony pn.: „Sprzedaż energii elektrycznej dla Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022”

Przetarg nieograniczony:

„Sprzedaż energii elektrycznej dla BWiO S.A.”

Załączniki:

– ogłoszenie
– SIWZ wraz załącznikami

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

W oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień  przez BWiO S.A. w Bogatyni na podstawie §17 ust.1 pkt.1 postępowanie zostało unieważnione.