Przetarg nieograniczony pn.: „Sprzedaż energii elektrycznej dla Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022”

Przetarg nieograniczony:

„Sprzedaż energii elektrycznej dla BWiO S.A.”

Załączniki:

– ogłoszenie
– SIWZ wraz załącznikami

Pytania i odpowiedzi