Przetarg nieograniczony pn: „Pobór i wykonanie badań wody, ścieków, osadów, odpadów, gruntów z miejsc wskazanych przez BWiO S.A. na terenie Miasta i Gminy Bogatynia.”

Przetarg nieograniczony pn: „Pobór i wykonanie badań wody, ścieków, osadów, odpadów, gruntów z miejsc wskazanych przez BWiO S.A. na terenie Miasta i Gminy Bogatynia.”

Załączniki:
– Ogłoszenie
– SIWZ

Pytania i odpowiedzi nr 1
Pytania i odpowiedzi nr 2
Pytania i odpowiedzi nr 3

Informacja z otwarcia ofert

Postępowanie o udzielenie zamówienia wygrała firma :

„Jars” Sp. z o.o.
ul. Warcińska 41
54 – 128 Wrocław

Cena oferty netto: 22.445,00 złotych