Przetarg nieograniczony pn.: „Pobór i wykonanie badań wody, ścieków, osadów i odpadów”

Przetarg nieograniczony:

„Pobór i wykonanie badań wody, ścieków, osadów i odpadów z miejsc wskazanych przez BWiO S.A. na terenie Miasta i Gminy Bogatynia”

Załączniki:

– ogłoszenie
– SIWZ wraz z załącznikami
– odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Postępowanie wygrała firma:
J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
ul. Chwaszczyńska 180
81 – 571 Gdynia
Cena oferty netto: 15.554,80 złotych