Przetarg nieograniczony pn.: „Pobór i wykonanie badań wody, ścieków, osadów i odpadów z miejsc wskazanych przez BWiO S.A. na terenie Miasta i Gminy Bogatynia”.

Przetarg nieograniczony:

„Pobór i wykonanie badań dla BWiO S.A.”

Załączniki:

– ogłoszenie
– SWZ wraz z załącznikami

– pytania i odpowiedzi nr 1
– pytania i odpowiedzi nr 2
– pytania i odpowiedzi nr 3

Informacja z otwarcia ofert

Postępowanie wygrała firma :

JARS S.A.
Kościelna 2a Łajski
05 -119 Legionowo
Cena oferty netto: 21 323,00 złotych