Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa koagulantów – siarczanu żelazowego PIX 113 oraz chlorku poliglinu PAX 16 do BWiO S.A.”.

Przetarg nieograniczony :” Dostawa koagulantów – siarczanu żelazowego PIX 113 oraz chlorku poliglinu PAX 16 dla Bogatyńskich Wodociagów i Oczyszczalni S.A.  dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków w Bogatyni”.

Załączniki:

– ogłoszenie
– SIWZ wraz z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Postępowanie wygrała firma;
Kemipol Sp. z o.o.
ul Kuźnicka 6
72 – 010 Police
cena oferty netto: 85.600,00