Przetarg nieograniczony pn.: Dostawa koagulantów – siarczanu żelazowego PIX 113 oraz chlorku poliglinu PAX 16 do BWIO S.A. dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków w Bogatyni

Przetarg nieograniczony pn.: Dostawa koagulantów – siarczanu żelazowego PIX 113 oraz chlorku poliglinu PAX 16 do Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków w Bogatyni

Załączniki:
– ogłoszenie
SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

Postępowanie o udzielenie zamówienia wygrała firma:
„Kemipol” Sp. z o.o.
ul. Kuźnicka 6
72 – 010 Police

cena oferty netto:  50.798,00 zł