Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa koagulantów – siarczanu żelazowego PIX 113 oraz chlorku poliglinu PAX 16 do Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Bogatyni ”.

Przetarg nieograniczony:

„Dostawa koagulantów PIX 113 oraz PAX 16 dla BWiO S.A.”

Załączniki:

– ogłoszenie
– SWZ wraz z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Postępowanie wygrała firma:

KEMIPOL Sp. z o.o.
ul. Kuźnicka 6
72 – 010 Police

Cena oferty netto: 114 600,00 zł