Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa i uruchomienie zestawu hydroforowego wraz z układem sterowania.”

Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa i uruchomienie zestawu hydroforowego wraz z układem sterowania na realizację zadania pn. „Modernizacja pompowni wody ul. Chopina w Bogatyni.”

Załączniki:

– Ogłoszenie

– SIWZ wraz z załącznikami

– Odpowiedzi na pytania I

– Odpowiedzi na pytania II

– Odpowiedzi na pytania III

Informacja z otwarcia ofert

Postępowanie wygrała firma:
Grundfos Pompy Sp. z o.o. 
Baranowo ul. Klonowa 23
62 – 081 Przeźmierowo

Cena oferty netto: 158.774,22 złotych