Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa flokulantu F 6034 do BWiO S.A.”.

Przetarg nieograniczony :” Dostawa flokulantu F 6034 do zagęszczania oraz odwadniania osadów ściekowych do Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. dla potrzeb GSPOś w Bogatyni”..

Załączniki:

– ogłoszenie
– SIWZ wraz z załącznikami
– odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert