Przetarg nieograniczony na zakup paliwa do pojazdów oraz sprzętu będących w użytkowaniu Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A.

„Zakup paliwa do pojazdów oraz sprzętu będących w użytkowaniu Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A.”
Załączniki:
– ogłoszenie
– SWZ wraz z załącznikami
– informacja o zmianie treści SWZ
– zmodyfikowana SWZ
– Otrzymane pytania i udzielone odpowiedzi
– Informacja z dnia 25.10.2023 r. o zmianie treści załączników
– Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy
– Załącznik nr 3 do SWZ – Projekt umowy
– Otrzymane pytania i udzielone odpowiedzi
– Informacja z dnia 26.10.2023 r. o zmianie treści załącznika nr 3
– Załącznik nr 3 do SWZ – Projekt umowy

Informacja z otwarcia ofert

Na podstawie §17 ust.1 pkt.3 Regulaminu Udzielania Zamówień przez Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A. w Bogatyni, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informujemy,  że postępowanie zostało unieważnione