Przetarg nieograniczony na pobór i wykonanie badań wody, ścieków, osadów i odpadów z miejsc wskazanych przez Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A. na terenie Miasta i Gminy Bogatynia.

„Pobór i wykonanie badań wody, ścieków, osadów i odpadów z miejsc wskazanych przez  Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A. na terenie Miasta i Gminy Bogatynia.”.

Załączniki:
– ogłoszenie
– SWZ wraz z załącznikami