Przetarg nieograniczony: „Dostawa wapna palonego mielonego wysokoreaktywnego do BWIO S.A. dla potrzeb GSPOŚ w Bogatyni”

Przetarg nieograniczony :” „Dostawa wapna palonego mielonego wysokoreaktywnego do Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. dla potrzeb GSPOŚ w Bogatyni”

Załączniki:

– ogłoszenie
– SIWZ wraz z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Postępowanie wygrała firma:
Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
ul. Wapiennicza 7
46–050 Tarnów Opolski
Cena oferty netto: 97.020,00 złotych