Przetarg nieograniczony: “Dostawa wapna palonego mielonego wysokoreaktywnego do BWIO S.A. dla potrzeb GSPOŚ w Bogatyni”

Przetarg nieograniczony :” “Dostawa wapna palonego mielonego wysokoreaktywnego do Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. dla potrzeb GSPOŚ w Bogatyni”

Załączniki:

– ogłoszenie
– SIWZ wraz z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert