Przetarg nieograniczony: „Dokumentacja projektowa budowy sieci Sieniawka – Porajów”

Przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy łącznika sieci wodociągowej w m. Sieniawka – Porajów” .

Załączniki:
– Ogłoszenie
– SIWZ wraz załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Postępowanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy łącznika sieci wodociągowej w m. Sieniawka – Porajów”
wygrała firma:

P.P.H.U. EKO-KARAT
Warszawska 12
58-500 Jelenia Góra

Cena oferty netto: 9.500,00 złotych
Termin realizacji – 180 dni