Apel – zabezpiecz wodomierz przed zimą

KOMUNIKAT

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. przypominają Odbiorcom Usług  o obowiązku zabezpieczenia wodomierzy oraz instalacji wodociągowej na wypadek spadku temperatur poniżej zera.

  • wodomierze powinny być zlokalizowane w pomieszczeniach, w których panuje dodatnia temperatura minimum 4 oC
  • drzwi do piwnic oraz okna należy pozamykać i w razie potrzeby ocieplić
  • studnie wodomierzowe należy zabezpieczyć przed mrozem poprzez uszczelnienie ich pokryw
  • w pomieszczeniach, w których istnieje ryzyko spadku temperatur poniżej zera należy dodatkowo zabezpieczyć wodomierz materiałem izolacyjnym (typu: wełna mineralna, styropian) w sposób umożliwiający odczyt stanu wodomierza oraz umożliwić dostęp do zaworów odcinających
  • wodomierze z zamontowanym modułem do radiowego odczytu nie należy zabezpieczać materiałem, który nie przepuszcza fal radiowych ( np. folia aluminiowa)
  • z odcinków instalacji wodociągowych, niewykorzystywanych w okresach zimowych należy spuścić wodę i zamknąć zawory
  • w przypadku mrozów, gdy okna będą powybijane, otwarte, ściany fundamentów popękane – woda zamarznie. Wówczas należy jak najszybciej  przystąpić do zamknięcia pomieszczeń i ich ogrzania. Nie stosować otwartego ognia. Ogrzać pomieszczenia można m.in. poprzez urządzenia elektryczne wytwarzające gorące powietrze. Zamarznięte rury można owinąć szmatami i polewać gorącą wodą.

Apelujemy o poważne podejście do naszej informacji w celu uniknięcia przez Odbiorców Usług nie tylko dodatkowych kosztów, ale również okresowego braku wody w przypadku zamarznięcia instalacji.

Zarząd BWiO S.A