Apel o ograniczenie zużycia wody

Komunikat z dnia 30.06.2019 godzina 10:00

Apel o ograniczenie zużycia wody

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami powietrza i dużymi rozbiorami wody apelujemy do mieszkańców Bogatyni o możliwe ograniczenie korzystania z wody na inne cele niż socjalno-bytowe tj. podlewania ogrodów, trawników, napełniania basenów.

Dziękujemy za wyrozumiałość i zastosowanie się do apelu.