Aktualizacja sytuacji w sprawie pogorszenia stanu wody 30.06.2019 godz. 13.30

Obowiązuje nadal Komunikat Nr 2/HK/2019 z dnia 28.06.2019 wydany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Andrzeja Kellnera, z którego wynika, że woda spełnia warunki mikrobiologiczne natomiast mogą wystąpić przekroczenia parametrów fizykochemicznych pogarszające wygląd i smak, ale nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

W związku z powyższym woda może być używana do celów spożywczych.

W wyniku zwiększonego poboru wody w godzinach porannych dnia 30.06.2019 r. doszło do ponownego pogorszenia jakości przesyłanej wody pod względem fizykochemicznym (widoczne zwiększone zabarwienie wody).

Miejsca w mieście Bogatynia, w których mogło nastąpić pogorszenie jakości wody:
– okolice ulic Chopina i Matejki,
– Osiedle Orła Białego,
– Osiedle Serbinów: ul. Wyczółkowskiego,
– ul.Chełmońskiego i okolice,
– ul.Żołnierzy II AWP,
– ul.Kossaka,
– ul.Zamoyskiego  i okolice,
– ul.3Maja,
– Osiedle Paderewskiego,
– ul. Partyzantów,
– ul.Wyspiańskiego,
– ul.Pocztowa,
– ul.Energetyków,
– ul.Kusocińskiego
– ul.Szpitalna,
– ul.Sztygarska i okolice,
– okolice ulic Puszkina,
– ul.Krakowskiej,
– ul.Krótkiej,
– okolice ulic Białogórskiej i Skłodowskiej.

W/w ulice zasilane są poprzez zbiornik i pompownię wody przy ul. Chopina w Bogatyni. Do tego zbiornika napływa woda starym rurociągiem magistralnym ze Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni. Wodociąg magistralny wybudowany w latach 60-tych na odcinku 7 km od SUW do zbiornika przy ul. Chopina nie został jeszcze wymieniony na nowy. Woda przepływając przez odcinki wyeksploatowane, w przypadku dużych rozbiorów wody lub awarii ulega zanieczyszczeniu, przede wszystkim żelazem oraz zmętnieniu.

Od środy, 26 czerwca nasze służby prowadzą intensywne prace związane z ustaleniem przyczyn zwiększonej ilości wody wypływającej z SUW Bogatynia. W dniu dzisiejszym około godz. 12.30 zlokalizowana została awaria wodociągowa na magistrali wodnej, która ma wpływ na powyższą sytuacją.

Aktualnie trwają prace związane z usuwaniem awarii na magistrali wodnej oraz lokalnym płukaniem sieci wodociągowej na terenie miasta.

Nasze beczkowozy z wodą spełniającą wszelkie normy, usytuowane są przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wyczółkowskiego w Bogatyni i przy Urzędzie Miasta i Gminy ul. Daszyńskiego 1 .

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.