Aktualizacja sytuacji w sprawie jakości wody

Komunikat z dnia 01.07.2019 godzina 10.00

Bogatyńskie Wodociągi informują, iż może pogorszyć się jakość wody w miejscowości Jasna Góra. Związane jest to ze zmniejszeniem dopływu wody z Ujęcia zasilającego miejscowość Jasna Góra i koniecznością doprowadzenia wody z Przepompowni Chopina w Bogatyni.W związku z tym ulegną pogorszeniu niektóre parametry fizykochemiczne ( takie jak żelazo, mętność , barwa). Powyższe wartości wymienionych parametrów mogą pogarszać wygląd i smak wody ale nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla konsumentów.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych.

Woda jest systematycznie kontrolowana przez Laboratorium BWIO S.A.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Aktualizacja informacji w sprawie beczkowozów dla mieszkańców w Bogatyni

Miejsce usytuowania beczkowozów:

  1. Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Wyczółkowskiego 42,
  2. Plac byłego dworca PKS przy ul. Daszyńskiego