Aktualizacja Komunikatu z dnia 08.02.2021r. – Brak dostawy wody w Trzcińcu Górnym dnia 10.02.2021r.

Aktualizacja
Komunikatu

Przerwa w dostawie wody w miejscowości Trzciniec Górny dn. 10 lutego 2021 r.

W związku z niskimi temperaturami w dniu prowadzonych prac remontowych na pompowni wody Trzciniec Górny w dniu 10.02.2021r. (środa) od godz. 8:00 do 12:00 nie zostaną podstawione planowane wcześniej beczki z wodą przy ul. – Lipowej i Rolniczej.
Mieszkańców Trzcińca Górnego prosimy na czas braku wody o zmagazynowanie wody do celów użytkowych.
W sytuacji, gdy istnieje brak możliwości zaopatrzenia się w wodę nasi pracownicy dostarczą butelkowaną wodę pod wskazany adres.
Telefon do kontaktu : 605 855 665.

Za wszelkie utrudnienia
w dostawie wody
Zarząd BWiO S.A. przeprasza