Prace związane z płukaniem magistrali wodociągowej w dniach 18 – 22 marca 2024 r.

KOMUNIKAT

 Prace związane z płukaniem magistrali
wodociągowej w dniach 18 – 22 marca 2024 r.

W dniach 18 – 22 marca 2024 r. Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia będą prowadzić prace polegające na płukaniu magistrali wodociągowej.
W czasie płukania sieci wodociągowej mogą nastąpić zmiany właściwości fizyko-chemiczne wody dla mieszkańców zamieszkałych w Bogatyni z wyłączeniem dzielnic Trzcińca i Zatonia.

Za wszelkie utrudnienia
w dostawie wody
Zarząd BWiO S.A. przeprasza