Awaria wodociągowa na terenie Trzcińca

KOMUNIKAT

Awaria wodociągowa
na terenie Trzcińca
w dn. 29 listopada 2020 r.

W związku z awarią na sieci wodociągowej dnia 29.11.2020r. w Trzcińcu przy ulic:

– Wolności,

– Zielonej,

– Górniczej,

– Młodych Energetyków od nr 33,

-Słonecznej,

wystąpi przerwa w dostawie wody. Mieszkańcy pozbawieni wody mogą korzystać z punktu poboru wody – hydrant przy skrzyżowaniu ulic Osadnicza, Łużycka – Łużycka 9C.

Służby BWiO S.A. usuwają awarię.

Po przywróceniu dostaw wody może wystąpić okresowe pogorszenie parametrów wody. Często występuje niewielkie zmętnienie wody oraz widoczne zabarwienie wody, które to zjawisko po spuszczeniu wody z przyłącza wodociągowego powinno ustąpić.

Za wszelkie utrudnienia
w dostawie wody
Zarząd BWiO S.A. przeprasza