„3 auta uszkodziły miskę olejową” – KOMUNIKAT

W związku z informacją zawartą na portalu bogatynia.info.pl pod tytułem „3 auta uszkodziły miskę olejową” oraz publikowanymi komentarzami, informujemy:

„Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A w okresie od 17.09.2018r. do 30.11.2018r prowadziły prace związane z remontem istniejącej sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 352 na odcinku od skrzyżowania ulic Pocztowej z Daszyńskiego do skrzyżowania ulic Najświętszej Maryi Panny z ulicą Daszyńskiego.
Prace prowadzone były w związku z realizacją przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu zadania pn.: „Modernizacja dróg wojewódzkich nr 354 na odcinku Turoszów-Sieniawka i nr 352 na odcinku Zatonie-Bogatynia wraz z ulicą Schrammstraβe w Zittau”. Obecnie Spółka nie prowadzi żadnych prac budowlanych, a aktualnie trwające są ściśle związane z remontem drogi wojewódzkiej  nr 352 polegające na wymianie sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonywaniu warstw konstrukcyjnych remontowanej drogi.
W związku z nieprawdziwymi oskarżeniami pod adresem naszej Spółki zawartymi w komentarzach Informujemy, że niezwłocznie po publikacji podjęliśmy skuteczne działania zmierzające do zabezpieczenia przez Generalnego wykonawcę elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w sposób bezpieczny dla ruchu kołowego i pieszego.
Jednocześnie apelujemy do mieszkańców miasta i gminy Bogatynia oraz wszystkich użytkowników pojazdów mechanicznych o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi na tym  odcinku drogi wojewódzkiej nr 352, a także korzystanie z tras alternatywnych prowadzących przez obwodnicę i drogi powiatowe i gminne.”

Zarząd
BWiO S.A.