Komunikat z dnia 18.03.2020r.

W związku z napływającymi do nas nieprawdziwymi informacjami dot. pogorszenia jakości dostarczanej wody informujemy, że woda na terenie Miasta i Gminy Bogatynia spełnia normy jakości zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badania wody są prowadzone regularnie.
Niezmiennie prowadzimy również planowane płukania sieci magistralnej mające na celu utrzymanie dobrej jakości wody u konsumentów. Czynności te z uwagi na zaopatrywanie miasta Bogatynia z ujęć własnych nie mają wpływu na jakość dostarczanej wody dla mieszkańców.