SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) – zakup i dostawa materiałów na realizację zadania pn.: „Dokumentacja kosztorysowa oraz budowa sieci wod- kan w ul. Głównej w rejonie zbiornika nr 6 w Bogatyni”.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) – zakup i dostawa materiałów na realizację zadania pn.: „Dokumentacja kosztorysowa oraz budowa sieci wod- kan w ul. Głównej w rejonie zbiornika nr 6 w Bogatyni”.

– ogłoszenie
– SWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Postępowanie wygrała firma:

Przedsiębiorstwo Obrotu Hurtowego
„Wod – Bud”
Marta Lachowicz – Zontek Sp. J.
Poznańska 80
59 – 220 Legnica