Przetarg nieograniczony pn.: „Zakup i dostawa środków czystości dla BWiO S.A.”

Przetarg nieograniczony pn.: „Zakup i dostawa środków czystości dla Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A.”

Załączniki:

– Ogłoszenie

– SIWZ wraz z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony pn.: ”Zakup i dostawa środków czystości dla Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A.” wygrała firma:

P.H.U PAWEX Violetta Vonczina
ul. Armii Krajowej 13
59-920 Bogatynia
Cena oferty netto: 32.834,14 złotych