Przetarg nieograniczony pn.: Zakup i dostawa środków czystości dla Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A.

Przetarg nieograniczony pn.: Zakup i dostawa środków czystości dla Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A.
Załączniki:
– ogłoszenie
– SWZ wraz z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Informujemy, że na podstawie §17. ust.1 pkt.1) Regulaminu udzielania zamówień postępowanie zostało unieważnione.